KnoptekstKnoptekstKnoptekstKnoptekstKnoptekstKnoptekst

            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     

 

Rob van Oosten, Advies

 

 Rob is jarenlang in diverse functies werkzaam geweest bij de vakbeweging en in de Jeugdhulpverlening. Voor de vakbeweging is hij werkzaam geweest als beleidsmedewerker collectieve en individuele belangenbehartiging, opleider in organisaties en manager opleidingen. Hij heeft trainingen ontworpen en uitgevoerd voor medezeggenschapsorganen binnen de gezondheidszorg en de overheid. Daarnaast heeft hij diverse projecten opgezet en begeleid. Vanaf 2004 is hij als zelfstandige werkzaam en heeft een eigen bureau voor training, coaching en mediation. Zijn credo is: “kwaliteiten van mensen moeten beter benut worden waardoor zij betere prestaties leveren en meer plezier houden in hun werk”. Rob is, naast zijn eigen bureau, adviseur bij de vakbond in de zorgsector en de overheid en lid van commissies sociale begeleiding. Zijn kwaliteiten zijn flexibiliteit, resultaat gericht en innoverend werken.